Spracovanie osobných údajov

Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov dáva súhlas, aby spoločnosť Marmiton-Budík Peter, so sídlom Viedenská 50, Brno, IČO: 75478731, (ďalej len "Správca") v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 (GDPR) o ochrane osobných údajov spracovávala tieto vaše osobné údaje: meno a priezvisko, názov spoločnosti, email, telefónne číslo, adresu, IČO a DIČ v prípade firemných zákaziek. Spomínané osobné údaje spracovávame na účely vybavenia objednávky a Správca ich bude spracovávať po dobu 10 rokov.

S vyššie uvedeným spracovaním vymenovaných osobných údajov udeľujete svoj výslovný a informovaný súhlas, ktorý ale môžete vziať kedykoľvek späť. Stačí napríklad zaslať email na adresu info@marmiton.cz alebo list na adresu spoločnosti Viedenská 50, Brno, 63900.


Osobné údaje, ku ktorých spracovanie ste udelili svoj súhlas, môžu pre Správca spracovávať aj títo spracovatelia:


- Obchodná spoločnosť Shean sro, so sídlom Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Brne v oddiele C, vložke 48866, ako poskytovateľ marketingových služieb a servisu webu


- Obchodná spoločnosť Heureka Shopping sro., So sídlom Dúbravská 650/1, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO 02387727, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prahe v oddiele C, vložke 218977, ako poskytovateľ marketingových služieb.


- Obchodná spoločnosť Seznam.cz as, so sídlom Radlická 3294/10 Praha 5, 150 00, IČ 26168685, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prahe v oddiele B, vložke 6493, ako poskytovateľ marketingových služieb.


- A ďalej za účelom spracovania objednávky dopravcami a účtovné kancelárii s ktorými máme zmluvný vzťah chránený zmluvou vrátane zmluvy o spracovaní osobných údajov.


- Prípadne ďalšie spoločnosti, ktorých služby zatiaľ Správca nevyužíva.

Podľa uvedeného nariadenia GDPR o ochrane osobných údajov máte právo vziať svoj súhlas kedykoľvek späť, požadovať od nás správy o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame, požadovať od nás vysvetlenie dôvodu a spracovanie osobných údajov, požiadať o prístup k týmto údajom, ktoré môžete opraviť alebo aktualizovať, požadovať od nás zmazanie svojich osobných údajov, obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, ak budete mať pochybnosť o dodržiavanie povinností so spracovaním osobných údajov z našej strany.